دکتر شهرام شهسوارانی | متخصص جراحی مغز، اعصاب و ستون فقرات
دکتر شهرام شهسوارانی | متخصص جراحی مغز، اعصاب و ستون فقرات

تومور مخچه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۷/۹

در این ویدیو بیماری مورد بررسی قرار می گیرد که به دنبال سردرد و عدم تعادل، تصاویر MRI ضایعه ای را درون مخچه ی او نشان می دهند.