دکتر شهرام شهسوارانی | متخصص جراحی مغز، اعصاب و ستون فقرات
دکتر شهرام شهسوارانی | متخصص جراحی مغز، اعصاب و ستون فقرات

OPLL

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۷/۹

در این ویدیو موردی بررسی می شود که بیمار دارای OPLL در پشت مهره های گردن خود است.