تنگی کانال نخاعی زمانی آغاز می شود که مجرای نخاع و مجرای عصبی در ستون فقرات تنگ شده و نخاع و ریشه های عصب را تحت فشار قرار می دهد. تنگی کانال نخاع معمولا به تدریج و با بالا رفتن سن شیوع بیشتری میابد، البته این تنگی در افراد جوانی که به طور مادرزادی کانال نخاعی کوچکی دارند هم وجود دارد. علائم شایع تنگی کانال نخاعی پا درد و کمر درد است که در زمان انجام فعالیت درد در این نواحی شدت میابد.

بیشتر بخوانید