فیوژن یا جوش دادن ستون فقرات چیست و چگونه انجام می شود؟

 

زمانی که هیچ روشی برای درمان موثر کمر درد شدید، ناپایداری ستون فقرات و شکستگی ها وجود نداشته باشد جراحی فیوژن تنها راه درمان خواهد بود. فیوژن یا جوش دادن مهره ها به معنی اتصال مهره ها به یکدیگر برای برای از بین بردن ناپایداری، درد و حرکت بین مهره ها و ثبات آنها است. ناپایداری ستون فقرات و شکستگی ها ممکن است باعث عوارض جدی تر مانند آسیب به طناب نخاعی و یا تغییر شکل در ستون فقرات شود. 
برای جراحی فیوژن نیاز به گرافت های استخوانی است. گرافت ها قطعاتی از استخوان ها هستند، کاربرد گرافت های استخوانی برای اتصال بین دو یا چند قطعه استخوانی بکار گرفته می‌شود.

نحوه ی انجام جراحی فیوژن

بعد از بی هوشی عمومی، جراح می تواند از استخوان پیوندی  یا از استخوان خود بیمار برای جوش زدن مهره ها استفاده کند. محل برش بسته اینکه استخوان در کدام قسمت پیوند خواهد خورد متفاوت است. در صورت استفاده از استخوان خود بیمار، بریدگی در بالای استخوان لگن ایجاد می شود و بخش کوچکی از آن جدا می شود. استخوان پیوندی بین مهره های آسیب دیده قرار گرفته و جراح آنها را به یکدیگر پیوند می زند و از پیچ، میله ها یا صفحاتی برای محکم کردن آن استفاده می کند. این جراحی موجب استحکام ستون فقرات می شود و وقتی که حرکت مهره ها منشا درد باشد این عمل جراحی درد را از بین می برد. 

 

 

دکتر شهرام شهسوارانی | بهترین جراح ستون فقرات

به اشتراک بگذارید :