• دکتر

 • شهرام شهسوارانی

 • متخصص جراحی مغز
 • اعصاب و ستون فقرات
 • پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • مقطع تخصص دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • فعالیت در مناطق محروم در دوران طرح تخصصی در سیستان به عنوان تک جراح اعصاب سیستان
 • انجام تمامی عمل های جراحی های اورژانس ستون فقرات و مغز
 • انجام جراحی های الکتیو مغز و ستون فقرات
 • فعالیت در کرمان به عنوان جراح اعصاب
 • فعالیت جراحی در بیمارستانهای درجه یک تهران
 • پس از پایان دوره تخصص جراحی مغز و اعصاب شرکت در دوره های post graduate
 • جراحی اندوسکوپیک اطفال
 • جراحی های مینیمال اینویزیو بالون کیفوپلاستی و ورتیروپلاستی
 • جراحی های اندوسکوپیک قاعده جمجمه
 • جراحی های پیچیده ستون فقرات

مقالات


تنگی کانال نخاعی زمانی آغاز می شود که مجرای نخاع و مجرای عصبی در ستون فقرات تنگ شده و نخاع و ریشه های عصب را تحت فشار قرار می دهد. تنگی کانال نخاع معمولا به تدریج و با بالا رفتن سن شیوع بیشتری میابد، البته این تنگی در افراد جوانی که به طور مادرزادی کانال نخاعی کوچکی دارند هم وجود دارد. علائم شایع تنگی کانال نخاعی پا درد و کمر درد است که در زمان انجام فعالیت درد در این نواحی شدت میابد.