معرفی دکتر شهرام شهسوارانی | جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات

معرفی  دکتر شهرام شهسوارانی | جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات

متخصص جراحی مغز | بهترین متخصص داخلی مغز و اعصاب | دکتر شهرام شهسوارانی متخصص مغز و اعصاب

 

مقطع عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مقطع تخصصی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
فعالیت در مناطق محروم در دوران طرح تخصصی در سیستان به عنوان تک جراح اعصاب سیستان و انجام تمامی عمل های  جراحی های اورژانس ستون فقرات و مغز همزمان با انجام جراحی های الکتیو   مغز و ستون فقرات
فعالیت در کرمان به عنوان جراح اعصاب
فعالیت جراحی در بیمارستان های درجه یک تهران
پس از پایان دوره تخصص جراحی مغز و اعصاب شرکت در  دوره های  post graduate 
 جراحی اندوسکوپیک اطفال
جراح های مینیمال اینویزیو  بالون کیفوپلاستی و ورتبروپلاستی
جراحی های اندوسکوپیک  قاعده جمجمه
جراحی های پیچیده ستون فقرات

به جهت تحصیل در کرمان که قطب جنوب شرق کشور در سیستم آموزش پزشکی بوده و به جهت مرکزیت تمامی مراجعات ا